ما مردم همیشه مبارز

خبر ساده بود: محمدرضا شجریان در گذشت. (ساده اما غمناک) عکس‌العمل‌ها به این خبر اما… مثل همیشه: سریع دو دسته شدیم. عده‌ای شروع به گریبان…